Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Wat voor gemeente willen we zijn?

D66 wil dat onze mooie gemeente met de tijd mee gaat. Wat een aantal jaren geleden een goede beslissing was, hoeft dat nu niet meer te zijn. Omstandigheden veranderen nou eenmaal. Zo zijn bijvoorbeeld de economische omstandigheden heel anders dan 5 a 10 jaar geleden. Ook heeft de gemeente grote verantwoordelijkheden gekregen in het zogenaamde Sociaal Domein.

Toekomst Bestendig Bronckhorst (TBB) is aan herziening toe. Ruim zes jaren geleden heeft de raad dit zogenaamde TBB beleid vastgesteld. In dit beleid is vastgelegd wat tot de taken van de gemeente hoort en wat niet. Op basis van dit beleid zijn bijvoorbeeld de zwembaden afgestoten, en de voetbalvelden overgedragen aan verenigingen. Ook is toen bepaald dat verenigingen alleen subsidie krijgen voor jeugdleden. Hoe logisch dat wellicht toen ook leek, dit doet geen recht aan de rol van onze verenigingen voor de samenleving.

De vraag die D66 beantwoord wil zien is: “Wat voor gemeente willen we zijn?”. Dit is geen gesprek dat alleen in de gemeenteraad gevoerd moet worden. Het antwoord op deze vraag zal immers aan de basis liggen van heel veel beleid. Deze vraag is daarmee zo belangrijk dat het gesprek breed in de Bronckhorster samenleving gevoerd moet worden. Juist bij dit vraagstuk wil D66 ook de zogenaamde “zwijgende meerderheid” aan het woord laten.

Daar gaat D66 zich voor inzetten.

Contact 15 januari 2019

Gepubliceerd op 15-01-2019 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019