Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Waarom heeft D66 niet vóór de startnotitie Lokaal beleidskader Sociaal Domein gestemd?

Wij vinden goede zorg voor onze inwoners belangrijk. Zo belangrijk, dat we deze notitie niet zonder de door ons ingediende wijzigingsvoorstellen (gesteund door CDA en PvdA) konden aannemen.

Deze wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen door de overige fracties. Het eerste voorstel betrof het zogeheten ombuigingsplan. Dit plan is volgens de notitie gericht op het beheersen van de uitgaven. Een plan dat vroeg in het proces zal worden opgesteld: pas daarna volgt het beleid zelf! D66 vindt dat een onjuiste volgorde. D66 vind dat een uitgewerkt ombuigingsplan een gevolg kan zijn van nieuw beleid, maar nooit het vertrekpunt.

Het andere voorstel had te maken met de rol de raad. In de door het college ingediende startnotitie werd de rol van de raad beperkt tot ‘klankborden’. Aan het eind van het proces mogen we als raad ‘tekenen bij het kruisje’. Daarmee krijgt de raad niet de kans om te doen waar hij wel voor is: het geven van duidelijke richting aan het college.

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor al onze inwoners toegankelijk blijft. Op basis van de startnotitie lijkt het college een bezuiniging voor te bereiden. Een bezuiniging die kwetsbare inwoners gaat treffen. Daarnaast weigert het college, gesteund door de coalitiepartijen, de Raad zijn rol te geven. Opgeteld meer dan genoeg om tegen deze startnotitie te stemmen.

Contact 12 februari 2019

Gepubliceerd op 12-02-2019 - Laatst gewijzigd op 19-03-2019