Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vrouwen in de politiek

Een Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste en Tweede Kamer zouden een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Het aantal mannelijke- en vrouwelijke leden zou ongeveer gelijk moeten zijn. Helaas is dit niet zo. Ook in de Gemeenteraad van Bronckhorst hebben meer mannen dan vrouwen zitting. De vraag is waarom vrouwelijke raadsleden zo sterk in de minderheid zijn.

Vrouwen hebben in de vorige eeuw zowel actief als passief kiesrecht verworven. Natuurlijk gaan vrouwen stemmen1 maar zich verkiesbaar stellen voor bijvoorbeeld een gemeente· raad, dat doen ze niet zo gauw.

Waarom? Komt het door gebrek aan motivatie of ambitie? Of wil men niet in een mannenbolwerk functioneren?

Onlangs was er in de Schouwburg Amphion te Doetinchem een door D66 georganiseerde bijeenkomst met diverse prominente vrouwen uit de regering en Provinciale Staten.

De reden voor de bijeenkomst was meer vrouwen enthousiast te maken om politiek actief te worden. Het motto was: maakt niet uit voor welke partij je bent, maar sluit je aan en laat van je horen. Trotseer het mannenbolwerk en laat je niet tegenhouden. Voor velen is het nog een stap te ver en lijkt de drempel te hoog. Toch was het advies: ga er voor en laat je stem horen.

Wij vrouwen zijn best opgewassen tegen het mannenbolwerk ook al moeten wij ons vaak meer bewijzen. Maar vrouwen kunnen van grote waarde zijn voor de politiek in het algemeen omdat wij zaken vaak vanuit een ander gezichtspunt bekijken. Bronckhorst heeft enkele cursussen “politiek actief” georganiseerd. Hier zijn gelukkig een aantal vrouwelijke deelnemers op afgekomen. Binnenkort wordt in het gemeentehuis een dag georganiseerd om vrouwen meer politiek bewust te maken. Kom kijken en laatje stem horen. Stet je kandidaat. Maak gebruik van je kennis en je intuïtie. Het is fijn om wat te kunnen betekenen voor je medemens (dorpsgenoten).

Joke Knake,

Fractie D66

Contact 23 mei 2017

Gepubliceerd op 23-05-2017 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019