Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voor of tegen woonvisie en beleidskader Sociaal Domein?

D66 legt graag uit waarom het heeft tegengestemd bij twee belangrijke onderwerpen.

Allereerst: de woonvisie. Deze visie maakt woningsplitsing mogelijk en het bouwen voor starters en ouderen. Daar is D66 het mee eens. Het gaat mis bij het stellen van prioriteiten. Wat heeft echt voorrang en waarom?

Het maken van politieke keuzes is een taak van de raad. Het college trekt deze rol – met steun van de coalitiepartijen – naar zich toe. Daarmee zet het college ons, als uw volksvertegenwoordigers, aan de kant. Dat vindt D66 onacceptabel.

Dan het Sociaal Domein. Ook hier zijn goede stappen gezet, gericht op de toekomst. De zorg die u als inwoner nodig hebt, staat centraal. Daar heeft de raad hard voor geknokt!

Ook bij dit beleid is de uitwerking onvoldoende. Dat vindt ook de onafhankelijke rekenkamer. De rekenkamer heeft de raad een brief geschreven met concrete verbeterpunten. D66 betreurt dat deze punten niet verwerkt zijn. Als dat was gebeurd, hadden wij voor gestemd!

D66 wil dat wij als raad goed kunnen begrijpen waar we besluiten over nemen. Pas dan kan de raad zijn taak – het college controleren – goed uitvoeren.

Als u vragen hebt of mee wilt denken, neemt u dan contact met ons op?

Gepubliceerd op 17-09-2019 - Laatst gewijzigd op 24-11-2019