Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020

D66 legt graag uit waarom het heeft tegengestemd.

Afgelopen maand besprak de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020. Een verordening intrekken en een nieuwe vaststellen lijkt een formaliteit… echter de nieuwe verordening heeft grote gevolgen voor inwoners met een PGB (persoonsgebonden budget)- indicatie. D66 Bronckhorst vindt maximale keuzevrijheid vanuit een PGB van groot belang.

Deze vrijheid houdt volgens de wethouder in: inwoners houden hun PGB (echter met een grote tariefverlaging) of gaan over naar een zorgorganisatie of bureau voor Zorg in Natura. En voor deze hele operatie krijgen de getroffen inwoners slechts een overgangstermijn van drie maanden! Zelfs het advies van de participatieraad om het overgangstermijn met zes maanden verlengen is niet overgenomen.

Volgens D66 is hierbij de zorgvraag en de kwaliteit van zorg niet leidend, maar ondergeschikt.

Daarbij komt ook nog dat de wethouder deze verandering nog niet besproken heeft met de betrokken inwoners. De wethouder verschuilt zich achter de beslissing vanuit de raad.

Zo ga je volgens D66 niet met inwoners om. Voor ons reden genoeg om tegen het raadsvoorstel te stemmen.

Als u vragen hebt of actief mee wilt denken, neemt u dan contact met ons op?

D66 wenst alle inwoners fijne feestdagen en een sprankelend 2020!

Gepubliceerd op 10-12-2019 - Laatst gewijzigd op 15-02-2020