Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Veehouderij en gezondheid

Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het wijzigingsplan voor de uitbreiding van het agrarisch bouwblok van een grote melkveehouderij aan de Polweg 6 te Wichmond. Eind oktober beslist het college over uitbreidingsmogelijkheden voor een geitenhouderij aan de Schooltinkweg in Zelhem.

D66 is geen voorstander van grote veehouderijen van welke soort dan ook in onze gemeente. In de eerste plaats omdat ze in de kleinschalige gebieden waarvan er in onze gemeente veel zijn, niet passen. Maar zeker net zo belangrijk vinden wij het aspect van de volksgezondheid.

Steeds vaker zijn er berichten over infectieziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Sars, Hepatitis, Q-koorts. Maar ook fijnstof veroorzaakt problemen. Het RIVM publiceerde midden juni van dit jaar de resultaten van een meerjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten van veehouderijen op mensen die in de omgeving wonen. Er zijn wel degelijk effecten te meten, maar hoe die nu precies veroorzaakt worden (fijnstof, virussen of iets anders) is nog steeds niet bekend. Het RIVM concludeert dat voor afdoende bedrijfsgerichte maatregelen meer onderzoek nodig is

In stallen met veel dieren bij elkaar kunnen micro-organismen zich makkelijker verspreiden en ontstaat er meer fijnstof. De GGD vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak van gezondheidsproblemen in de buurt van veehouderijen. Zolang die duidelijkheid er niet is blijft een gezondheidsrisico bestaan.

Omdat D66 iedereen, zowel de ondernemer als de omwonenden, een goede gezondheid wenst, vinden wij het toestaan van stallen met steeds meer dieren onwenselijk. Zowel voor nieuwvestiging als voor uitbreiding van bestaande bedrijven moet wat ons betreft geen vergunning worden verleend. Zeker niet zolang onduidelijk is of er afdoende maatregelen mogelijk zijn om gezondheidsrisico s uit te sluiten.

Gezondheid is een groot goed.

Contact 17 oktober 2017

Gepubliceerd op 17-10-2017 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019