Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Van ‘vechten voor of tegen windmolens’ naar ‘leven met windmolens’

Het is een gegeven dat het weer steeds extremere vormen aanneemt. Klimaatveranderingen zijn niet te stoppen, maar moeten wel binnen de perken blijven. Daarom hebben landen, provincies en gemeenten via diverse akkoorden met elkaar afgesproken de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. De doelstellingen die daarvoor zijn gesteld zijn, plaatsen ons voor een grote, maar noodzakelijke opgave. Daarvoor hebben we, naast energiebesparende maatregelen, drie ‘alternatieve’ energiebronnen nodig die de fossiele brandstof zullen vervangen. We praten dan over zon, wind en gas uit biomassa. Initiatieven voor meer zonnepanelen moedigt D66 van harte aan. Erg blij zijn we met projecten zoals ECWV (Wichmond/Vierakker) of Zonkracht (Hummelo). Maar uit allerlei scenario’s om het tij te keren blijkt dat het benutten van windenergie het hoogste rendement oplevert. Helaas is het verzet vaak nog groot. Er zijn strikte normen opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat overlast van windturbines tot een minimum moet worden beperkt, maar tot een bepaalde grens aanvaardbaar wordt geacht. Ook de waarde van het landschap wordt erkend als randvoorwaarde bij het plaatsen van molens. Het is zaak omwonenden te betrekken bij het gehele proces en hen ook te laten profiteren van molens. Ervaring heeft geleerd dat de acceptatie van windmolens zo wordt bevorderd. Plaatsing gaat helaas hoe dan ook pijn doen. Maar het levert wel een veel mooier Nederland op. Wist u bijvoorbeeld dat 1 windmolen van 120 meter hoogte voldoende energie produceert voor 650 huishoudens per jaar? De gemeente Bronckhorst kan en mag niet achterblijven. Daarom moeten we anders gaan denken. ‘Tegen’ de komst van windmolens zijn is eigenlijk geen optie meer. We moeten met elkaar praten over de voorwaarden en de kaders bij plaatsing. Ook Bronckhorst moet alles uit de kast halen voor een betere leefomgeving en een beter milieu!

Contact 19 september 2017

Gepubliceerd op 19-09-2017 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019