Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Van overschot naar gapend gat

De nieuwe coalitie is bijna een jaar aan het werk. Het nieuwe college had de luxe dat ze mochten beginnen met een begroting over de jaren 2019 t/m 2023 met een jaarlijks overschot van zo’n € 2,5 miljoen.

Deze ruimte werd grotendeels benut door de plannen van het nieuwe college in december. De begroting voor 2019 sloot toen nog met een positief saldo, ondanks veel eenmalige uitgaven.

Nu hangt de vlag er anders bij. De ruimte die het college nog had gelaten is door “ontwikkelingen van buiten” verdampt.

Toch komt het college met nieuwe plannen. Niet door nieuwe keuzes te maken, nee, door het geld te halen uit de algemene reserve. Zeg maar de spaarpot. Gemiddeld kosten deze plannen € 0,5 miljoen per jaar.

Daarnaast voorziet het college een aantal problemen de komende jaren, die nog niet verwerkt zijn in deze begroting. Elk jaar ongeveer € 1 miljoen. Ook blijkt de jeugdzorg een zorgenkindje: we stevenen af op een jaarlijks tekort van € 1,8 miljoen. Ook dit is niet verwerkt. Er is, zonder dat er eerst nieuw beleid is vastgesteld, een ombuigingsplan aangekondigd. En dat terwijl de voltallige raad in een motie heeft uitgesproken dat de zorgvraag van onze inwoners uitgangspunt hoort te zijn. Die wens legt dit college doodleuk naast zich neer.

Snapt u het nog? Wij niet!

Gepubliceerd op 14-05-2019 - Laatst gewijzigd op 24-05-2019