Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raad op zoek naar nieuwe griffier

De griffie (griffier + griffie-medewerkers) is onmisbaar voor een gemeenteraad. De griffier is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden en heeft als taak de gemeenteraad (en de raadscommissies) te ondersteunen. Die ondersteuning is heel breed. Niet alleen secretarieel en procesmatig, maar zeker ook inhoudelijk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan advies bij het opstellen van moties en amendementen.

In de raadsvergadering van mei nemen wij afscheid van onze huidige griffier. D66 Bronckhorst betreurt dat enorm. Zij was onze onpartijdige steun en toeverlaat, die vol enthousiasme staat voor het belang van de raad. Onze griffier heeft ons geholpen om als raad beter onze eigen (kaderstellende en controlerende) rol te pakken. Onze eigen rol: onafhankelijker van het college van burgemeester en wethouders, en onafhankelijker van de ambtelijke organisatie.

Die rol pakken, zelfbewust, is verfrissend voor onze raad. Het is ook wennen, want het is een andere invulling van onze rol dan we voorheen deden. Dat wennen geldt niet alleen voor de raad: dat geldt zeker ook burgemeester & wethouders en voor de ambtelijke organisatie.

D66 Bronckhorst wil onze vertrekkende griffier hartelijk danken voor haar inzet. En D66 Bronckhorst hoopt dat we er als gemeenteraad in slagen om een griffier te vinden die ons helpt de volgende stappen te zetten op de ingeslagen weg.

 D66 Bronckhorst wenst u in deze bijzondere tijd een goede gezondheid toe.

Gepubliceerd op 11-05-2020 - Laatst gewijzigd op 11-05-2020