Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Ontwikkelingen in het buitengebied

Van tijd tot tijd herijkt D66 de standpunten die we eerder in ons programma hebben opgenomen. Recent namen we enkele ontwikkelingen in het buitengebied op de korrel. Het resultaat hiervan willen we u niet onthouden.

In 2014 vond D66 dat in het landschap passende windmolens in onze gemeente mogelijk moesten zijn. Nu beseffen we dat windmolens noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. De opbrengst van 1 windmolen is gelijk aan een 5 hectare groot veld met zonnepanelen. Zonder windenergie zal het niet lukken om in 2030 energieneutraal te zijn. Zowel opwekking, buffering als gebruik moeten lokaal zijn en dicht bij elkaar. Zodat degene die de last heeft van de molen ook de lusten heeft.

D66 geeft de voorkeur aan het vol leggen van agrarische daken met zonnepanelen voordat aan grondopstellingen wordt begonnen. Een zonnepark is mooi, maar kost veel ruimte. Daken zijn er al en het kost geen extra ruimte als deze worden volgelegd.

D66 is niet tegen uitbreiding van agrarische bedrijven, maar grotere stallen zijn niet overal gewenst. Op veel plekken in onze gemeente is kleinschaligheid een kernkwaliteit van het landschap. Maatwerk is dus geboden. Volgens D66 vormen landschap, volksgezondheid (fijnstof en infectieziekten) en dierenwelzijn het leidend principe bij uitbreiding. Zonder draagvlak in de omgeving is uitbreiding niet wenselijk.

Grootschalige horeca ziet D66 het liefst in de kernen en niet in het buitengebied. Kleinschalige voorzieningen, bedoeld om toeristen te voorzien van een natje en droogje moeten kunnen. Paracommerciële activiteiten gaan we liever tegen. Voor Incidentele feesten en partijen kan de gemeente een vergunning op maat verlenen. Toezicht op naleving van vergunningen moet intensiever, ook om een einde te maken aan mogelijke concurrentievervalsing.

Over enkele weken nemen we weer een aantal zaken bij de kop. Van het resultaat houden wij u op de hoogte.

Contact 14 maart en 11 april 2017

Gepubliceerd op 14-03-2017 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019