Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 tevreden over nieuwe rekenkamercommissie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de raad neemt de besluiten. Burgemeester en wethouders bereiden de besluiten voor, en voeren ze uit.

De raad heeft daarbij drie rollen. Als eerste vertegenwoordigt de raad u, als inwoners van Bronckhorst. Ten tweede moet hij de koers bepalen, de richting: de zogenaamde kaderstellende rol. En ten derde heeft de raad een controlerende rol: voeren burgemeester en wethouder het beleid uit, zoals we hebben afgesproken?

Om de raad te ondersteunen bij deze belangrijke controlerende rol, heeft elke gemeente een rekenkamercommissie. Deze commissie is onafhankelijk: de leden zijn niet verbonden aan de gemeente of de raad. Bovendien kiest zij zelf welke onderwerpen zij onderzoekt.

Tot en met 2018 deelde Bronckhorst deze commissie met een aantal buurgemeenten. Na een evaluatie heeft de raad besloten dat een eigen rekenkamercommissie onze voorkeur heeft. D66 is blij met deze keuze. We zijn nu een jaar onderweg. De nieuwe commissie is actief en denkt goed mee. De onderzoeken gaan over belangrijke onderwerpen. En: de rapporten zijn goed onderbouwd en er staan bruikbare aanbevelingen in.

Zo kunnen wij als raad beter ons controlerende werk doen, in uw belang!

Gepubliceerd op 11-02-2020 - Laatst gewijzigd op 15-02-2020