Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 “on tour”

De fractie van D66 gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen in onze gemeente om te horen, te zien en waar te nemen wat er leeft en speelt.

In oktober bezochten we een technisch bedrijf in Vorden. Daar bleek het belang van het realiseren van technische vooruitgang in samenhang met de klimaatdoelstellingen.

Bedrijven zitten te springen om goed geschoolde vakmensen. Het is een probleem om ze te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt neemt ook in onze regio serieuze vormen aan. Het bedrijfsleven maakt zich zorgen hoe goed geschoolde werknemers te behouden en aan te trekken. Passende huisvesting, leefbaarheid en onderwijs zijn cruciaal.

We zagen dat naast techniek en innovatie, het bewust omgaan met het milieu een vanzelfsprekend onderdeel is in de bedrijfsvoering.

Wat de scholing van technisch personeel betreft, voor Vorden is de voorgenomen samenwerking tussen de VMBO scholen in Vorden en Zutphen en het lokale bedrijfsleven een stap in de goede richting.

D66 herkent de problematiek en zet zich in voor scholing, huisvesting en heeft aandacht voor economische ontwikkelingen. Op 8 november stemde D66 tegen de startnotitie Actualisatie woonbeleid Bronckhorst. Dit belangrijke onderwerp vraagt een meer doortastende en snellere aanpak dan de notitie beoogt.

Fractie D66 Bronckhorst

Contact 20 november 2018

Gepubliceerd op 20-11-2018 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019