Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 koestert Dorpsbelangenorganisaties DBO’s

 

Wist u dat onze gemeente zo’n 17 organisaties kent die elk de belangen van hun dorp behartigen? Veel kleinere kernen en sommige grotere dorpen kennen inmiddels zo’n dorpsbelangenorganisatie (dbo).

In de verbinding tussen gemeentehuis en inwoners, dus ook met de dbo’s, is een belangrijke rol weggelegd voor de gebiedsambtenaar. De plattegrond van Bronckhorst is opgedeeld in een aantal gebieden die elk hun eigen contact-ambtenaar kennen. Daarnaast houdt ieder van de vier wethouders bijzondere aandacht voor zo’n gebiedsdeel. D66 hecht veel waarde aan deze samenwerking: met elkaar optrekken voor een gemeenschappelijk belang.

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking tussen gemeente en dbo vinden wij bij Halle’s Belang, dat hard werkt aan een vernieuwd dorpsplan. Het eerste plan dateert al weer van enkele jaren geleden en is toe aan modernisering. Welke onderwerpen komen aan de orde? Voor dit stukje teveel om op te noemen, maar in elk geval: inzet voor een veiliger Dorpsstraat, renovatie van de sporthal, behoud van het groene landschap, instellen van platform voor vrijwilligerswerk en initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie. In een tweetal bijeenkomsten, waarvoor steeds alle inwoners werden uitgenodigd, heeft de dbo deze en andere actuele onderwerpen verzameld. Met behulp van een gemeentelijke bijdrage ondersteunt de Gelderse vereniging van kleine kernen de verdere uitwerking. De inhoud van het vernieuwde dorpsplan moeten we natuurlijk afwachten. Maar het proces van totstandkoming verdient alvast onze waardering.

Voor onze fractie zijn de contacten met de dbo’s erg belangrijk. Wanneer wij in een van onze dorpen vergaderen, gemiddeld eens per maand, dan nodigen wij steevast ook de plaatselijke dbo uit. Om te horen wat er zoal leeft, wat inwoners bezighoudt. Ook op deze manier blijft D66 in verbinding staan met de inwoners van onze kernen.

Arjan de Brouwer

Contact 27 juni 2017

Gepubliceerd op 27-06-2017 - Laatst gewijzigd op 16-03-2019