Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • D66 Bronckhorst nodigt ondernemers uit

  Ondernemers zijn één van de belangrijkste kurken waarop de werkgelegenheid drijft in Bronckhorst. Winkeliers, horeca-eigenaren, hoteliers, boeren en MKB’ers hebben het zwaar te verduren tijdens deze coronacrisis. D66 Bronckhorst maakt zich hard voor hun belangen omdat zij in belangrijke mate bijdragen aan onze welvaart en het welzijn in onze gemeente. Hun producten…

  • Gepubliceerd op 9 juni 2020
 • Raad op zoek naar nieuwe griffier

  De griffie (griffier + griffie-medewerkers) is onmisbaar voor een gemeenteraad. De griffier is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden en heeft als taak de gemeenteraad (en de raadscommissies) te ondersteunen. Die ondersteuning is heel breed. Niet alleen secretarieel en procesmatig, maar zeker ook inhoudelijk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan advies bij het opstellen van moties…

  • Gepubliceerd op 11 mei 2020
 • Corona bericht van alle fracties

  In week 15, 7 april 2020,  stond in Contact een Corona bericht aan alle inwoners van alle fracties: 2020-4 Fracties Corona bericht

  • Gepubliceerd op 15 april 2020
 • D66 tevreden over nieuwe rekenkamercommissie

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de raad neemt de besluiten. Burgemeester en wethouders bereiden de besluiten voor, en voeren ze uit. De raad heeft daarbij drie rollen. Als eerste vertegenwoordigt de raad u, als inwoners van Bronckhorst. Ten tweede moet hij de koers bepalen, de richting: de zogenaamde…

  • Gepubliceerd op 11 februari 2020
 • D66 thema’s in 2020

  In 2018 is D66 de verkiezingen ingegaan met 3 thema’s: Goed klimaat Goed wonen Goede zorg Deze onderwerpen blijven ook in 2020 erg belangrijk. Daarom zullen wij het college scherp blijven volgen. Wij beoordelen niet alleen de plannen kritisch maar zeker…

  • Gepubliceerd op 14 januari 2020