Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

31 publicaties gevonden.

 • D66 Bronckhorst nodigt ondernemers uit

  Ondernemers zijn één van de belangrijkste kurken waarop de werkgelegenheid drijft in Bronckhorst. Winkeliers, horeca-eigenaren, hoteliers, boeren en MKB’ers hebben het zwaar te verduren tijdens deze coronacrisis. D66 Bronckhorst maakt zich hard voor hun belangen omdat zij in belangrijke mate bijdragen aan onze welvaart en het welzijn in onze gemeente. Hun producten…

  • Gepubliceerd op 9 juni 2020
 • Raad op zoek naar nieuwe griffier

  De griffie (griffier + griffie-medewerkers) is onmisbaar voor een gemeenteraad. De griffier is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden en heeft als taak de gemeenteraad (en de raadscommissies) te ondersteunen. Die ondersteuning is heel breed. Niet alleen secretarieel en procesmatig, maar zeker ook inhoudelijk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan advies bij het opstellen van moties…

  • Gepubliceerd op 11 mei 2020
 • Corona bericht van alle fracties

  In week 15, 7 april 2020,  stond in Contact een Corona bericht aan alle inwoners van alle fracties: 2020-4 Fracties Corona bericht

  • Gepubliceerd op 15 april 2020
 • D66 tevreden over nieuwe rekenkamercommissie

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de raad neemt de besluiten. Burgemeester en wethouders bereiden de besluiten voor, en voeren ze uit. De raad heeft daarbij drie rollen. Als eerste vertegenwoordigt de raad u, als inwoners van Bronckhorst. Ten tweede moet hij de koers bepalen, de richting: de zogenaamde…

  • Gepubliceerd op 11 februari 2020
 • D66 thema’s in 2020

  In 2018 is D66 de verkiezingen ingegaan met 3 thema’s: Goed klimaat Goed wonen Goede zorg Deze onderwerpen blijven ook in 2020 erg belangrijk. Daarom zullen wij het college scherp blijven volgen. Wij beoordelen niet alleen de plannen kritisch maar zeker…

  • Gepubliceerd op 14 januari 2020
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020

  D66 legt graag uit waarom het heeft tegengestemd. Afgelopen maand besprak de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020. Een verordening intrekken en een nieuwe vaststellen lijkt een formaliteit… echter de nieuwe verordening heeft grote gevolgen voor inwoners met een PGB (persoonsgebonden budget)- indicatie. D66 Bronckhorst vindt maximale keuzevrijheid vanuit een PGB van groot belang.…

  • Gepubliceerd op 10 december 2019
 • Inwoners aan zet: de burgerbegroting

  Een burgerbegroting is een proces waarin inwoners van een buurt of dorp samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze waardevol vinden, en welke keuzes ze maken. Daarvoor hebben ze toegang tot het bestaande budget dat de gemeente voor een bepaald gebied (buurt of dorp) heeft vrijgemaakt. U als inwoner kan op basis…

  • Gepubliceerd op 19 november 2019
 • Samen naar een duurzame toekomst

  Deze maand bespreekt de raad de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst. D66 staat volledig achter het doel. Wij willen dat we alle energie die we gebruiken in Bronckhorst, in 2030 ook zelf hier opwekken. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid. D66 voegt daar wel wat aan toe. Het opwekken van energie levert flinke inkomsten op.…

  • Gepubliceerd op 22 oktober 2019
 • Voor of tegen woonvisie en beleidskader Sociaal Domein?

  D66 legt graag uit waarom het heeft tegengestemd bij twee belangrijke onderwerpen. Allereerst: de woonvisie. Deze visie maakt woningsplitsing mogelijk en het bouwen voor starters en ouderen. Daar is D66 het mee eens. Het gaat mis bij het stellen van prioriteiten. Wat heeft echt voorrang en waarom? Het maken van politieke keuzes is…

  • Gepubliceerd op 17 september 2019
 • Slim investeren

  De gemeenteraad heeft ingestemd met nieuwe spelregels voor het omgaan met de financiële reserves van onze gemeente. Het doel is te voorkomen dat de gemeente te veel oppot, maar ook om te zorgen dat we niet zomaar uit ons reserves putten. Dat vindt D66 een goede zaak. D66 verwacht dat er de…

  • Gepubliceerd op 17 juni 2019