Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

37 publicaties gevonden.

 • Participatie: doormodderen of doorpakken?

  In ons verkiezingsprogramma stond een belangrijk onderwerp: “de veranderende relatie tussen overheid en inwoners”. Oftewel: van inspraak naar volwaardige participatie. Dat onderwerp is wat D66 Bronckhorst betreft een rode draad bij alles wat de gemeente doet. Het begon dus ooit als inspraak: als een plan vrijwel klaar was, werd er een inspraakavond…

  • Gepubliceerd op 19 januari 2021
 • NAOBERKRACHT staat centraal bij D66 BRONCKHORST

  We staan aan het begin van grote veranderingen in ons energieverbruik. Ook de gemeente Bronckhorst zal zijn steentje moeten bijdragen. Daarover zijn we het binnen de politiek wel eens. En dan start de discussie: hoe gaan we dat aanpakken? Zon? Wind? Hoe hoog en waar? Iedereen roert zich. En dat is goed. Hieruit blijkt dat…

  • Gepubliceerd op 8 december 2020
 • Wethouder, zorg voor beweging!

  Vorige week besprak de gemeenteraad de sportagenda. Keer op keer is wethouder Blaauw (GBB) aangespoord om met een zinvol beleid voor onze sportaccommodaties te komen. Keer op keer is daarbij gewezen op het belang van al onze verenigingen, op het belang van beweging voor ons aller gezondheid en welzijn. Het bleef lang stil. Maar eindelijk…

  • Gepubliceerd op 3 november 2020
 • Handhaving verdient aandacht

  Voor veel activiteiten is een vergunning nodig. En dat is logisch: zo kan vooraf worden bekeken of bijvoorbeeld de bouw van een schuur wel veilig is en past op de gewenste plek. Naast deze toetsing vooraf is er de controle achteraf, het handhavingsbeleid. Bij dat handhavingsbeleid is iets geks aan de hand.…

  • Gepubliceerd op 6 oktober 2020
 • We moeten met elkaar in gesprek over oplossen watertekort

  D66 Bronckhorst hoopt dat u een fijne vakantie heeft beleefd. Ondanks dat alles deze zomer anders was dan normaal. Door de corona-maatregelen, maar ook door het weer: de hitte en de droogte met als gevolg watertekort in de Achterhoek. Riviertjes en sloten vallen droog. En een oproep om zeer zuinig met water om te…

  • Gepubliceerd op 8 september 2020
 • Belangrijke keuzes maken wij met onze inwoners

  Volgende week besluit de raad over de perspectiefnota: daarin staan de belangrijkste keuzes voor de komende jaren. D66 Bronckhorst wil dat het voorstel aangepast wordt. Het college stelt dat dit het moment is om te investeren in de toekomst van Bronckhorst. Daar zijn wij het van harte mee eens. Het is goed dat wij…

  • Gepubliceerd op 30 juni 2020
 • D66 Bronckhorst nodigt ondernemers uit

  Ondernemers zijn één van de belangrijkste kurken waarop de werkgelegenheid drijft in Bronckhorst. Winkeliers, horeca-eigenaren, hoteliers, boeren en MKB’ers hebben het zwaar te verduren tijdens deze coronacrisis. D66 Bronckhorst maakt zich hard voor hun belangen omdat zij in belangrijke mate bijdragen aan onze welvaart en het welzijn in onze gemeente. Hun producten…

  • Gepubliceerd op 9 juni 2020
 • Raad op zoek naar nieuwe griffier

  De griffie (griffier + griffie-medewerkers) is onmisbaar voor een gemeenteraad. De griffier is het eerste aanspreekpunt voor raadsleden en heeft als taak de gemeenteraad (en de raadscommissies) te ondersteunen. Die ondersteuning is heel breed. Niet alleen secretarieel en procesmatig, maar zeker ook inhoudelijk. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan advies bij het opstellen van moties…

  • Gepubliceerd op 11 mei 2020
 • Corona bericht van alle fracties

  In week 15, 7 april 2020,  stond in Contact een Corona bericht aan alle inwoners van alle fracties: 2020-4 Fracties Corona bericht

  • Gepubliceerd op 15 april 2020
 • D66 tevreden over nieuwe rekenkamercommissie

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de raad neemt de besluiten. Burgemeester en wethouders bereiden de besluiten voor, en voeren ze uit. De raad heeft daarbij drie rollen. Als eerste vertegenwoordigt de raad u, als inwoners van Bronckhorst. Ten tweede moet hij de koers bepalen, de richting: de zogenaamde…

  • Gepubliceerd op 11 februari 2020