Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • De gemeenteraad: leidend of lijdzaam volgend?

    U heeft op 21 maart uw nieuwe gemeenteraad gekozen: het hoogste orgaan in de gemeente. De raad zou moeten bepalen met welke opdracht burgemeester en wethouders op pad worden gestuurd: “College, dit zien wij als de opgave. Maak een plan, stem dat goed af met onze inwoners, en leg dat aan…

  • Gepubliceerd op 6 mei 2018
 • Kwaliteit van ons landschap

  D66 vindt de kwaliteit van ons landschap erg belangrijk. Daarom hebben wij - met succes! - gepleit voor meer aandacht voor ons landschap bij de begroting vorige maand. En daar hebben we goede redenen voor! Immers: -     in een mooie omgeving is het prettig wonen voor…

  • Gepubliceerd op 5 december 2017
 • Veehouderij en gezondheid

  Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het wijzigingsplan voor de uitbreiding van het agrarisch bouwblok van een grote melkveehouderij aan de Polweg 6 te Wichmond. Eind oktober beslist het college over uitbreidingsmogelijkheden voor een geitenhouderij aan de Schooltinkweg in Zelhem. D66 is geen voorstander van grote veehouderijen…

  • Gepubliceerd op 29 oktober 2017
 • Van ‘vechten voor of tegen windmolens’ naar ‘leven met windmolens’

  Het is een gegeven dat het weer steeds extremere vormen aanneemt. Klimaatveranderingen zijn niet te stoppen, maar moeten wel binnen de perken blijven. Daarom hebben landen, provincies en gemeenten via diverse akkoorden met elkaar afgesproken de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. De doelstellingen die daarvoor zijn gesteld zijn, plaatsen ons voor een…

  • Gepubliceerd op 27 september 2017
 • D66 koestert Dorpsbelangenorganisaties DBO’s (Contact juni 2017)

    Wist u dat onze gemeente zo’n 17 organisaties kent die elk de belangen van hun dorp behartigen? Veel kleinere kernen en sommige grotere dorpen kennen inmiddels zo’n dorpsbelangenorganisatie (dbo). In de verbinding tussen gemeentehuis en inwoners, dus ook met de dbo’s, is een belangrijke rol weggelegd voor de…

  • Gepubliceerd op 6 september 2017
 • Ontwikkelingen in het buitengebied (Contact maart 2017)

  Ontwikkelingen in het buitengebied   Van tijd tot tijd herijkt D66 de standpunten die we eerder in ons programma hebben opgenomen. Recent namen we enkele ontwikkelingen in het buitengebied op de korrel. Het resultaat hiervan willen we u niet onthouden. In 2014 vond D66 dat in…

  • Gepubliceerd op 6 september 2017
 • Besluiten of weglopen (Contact Februari 2017)

  Besluiten of weglopen.   De gemeenteraad staat geregeld voor lastige besluiten. Zoals het terugdraaien van eerder verworven rechten. Tijden veranderen en voor de problemen van nu is nieuw beleid wenselijk. De raad wil een overschot aan onbruikbare woningen in onze gemeente voorkomen en wil passend kunnen…

  • Gepubliceerd op 6 september 2017
 • Vertrouwen

  Vertrouwen Eind november 2016 sprak Jan Terlouw ons toe in De Wereld Draait Door. Twee zaken hielden hem bezig: door klimaatproblemen wordt de wereld verwoest en mensen vertrouwen elkaar niet meer. En juist dat gebrek aan vertrouwen is volgens Jan Terlouw de oorzaak dat duurzame oplossingen uitblijven. Niet de kosten, niet de…

  • Gepubliceerd op 5 augustus 2017