Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • Participatie: doormodderen of doorpakken?

  In ons verkiezingsprogramma stond een belangrijk onderwerp: “de veranderende relatie tussen overheid en inwoners”. Oftewel: van inspraak naar volwaardige participatie. Dat onderwerp is wat D66 Bronckhorst betreft een rode draad bij alles wat de gemeente doet. Het begon dus ooit als inspraak: als een plan vrijwel klaar was, werd er een inspraakavond…

  • Gepubliceerd op 19 januari 2021
 • Wat voor gemeente willen we zijn?

  D66 wil dat onze mooie gemeente met de tijd mee gaat. Wat een aantal jaren geleden een goede beslissing was, hoeft dat nu niet meer te zijn. Omstandigheden veranderen nou eenmaal. Zo zijn bijvoorbeeld de economische omstandigheden heel anders dan 5 a 10 jaar geleden. Ook heeft de gemeente grote verantwoordelijkheden gekregen in het zogenaamde…

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019
 • Iedereen doet mee

  Eigenlijk is het vanzelfsprekend dat iemand met een handicap aan veel dingen mee kan doen. Denk aan kunnen werken, sporten, winkelen, internetten, naar een concert gaan of naar een restaurant. De praktijk wijst uit dat dit lang niet altijd het geval is. De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen, voorzieningen en woningen kan een probleem zijn. Hindernissen…

  • Gepubliceerd op 11 december 2018
 • Het nieuwe coalitieprogramma is een gemiste kans!

  In de raad van 7 juni jl. heeft D66 zich kritisch uitgesproken over het coalitieprogramma (van GBB, VVD en GL) voor de komende 4 jaar. Kritisch omdat de partijen die in het nieuwe college zitten allemaal verfrissende ideeën hadden in de aanloop naar de verkiezingen.  Het moest en zou allemaal anders. De…

  • Gepubliceerd op 19 juni 2018
 • De gemeenteraad: leidend of lijdzaam volgend?

    U heeft op 21 maart uw nieuwe gemeenteraad gekozen: het hoogste orgaan in de gemeente. De raad zou moeten bepalen met welke opdracht burgemeester en wethouders op pad worden gestuurd: “College, dit zien wij als de opgave. Maak een plan, stem dat goed af met onze inwoners, en leg dat aan…

  • Gepubliceerd op 17 april 2018
 • D66 koestert Dorpsbelangenorganisaties DBO’s

    Wist u dat onze gemeente zo’n 17 organisaties kent die elk de belangen van hun dorp behartigen? Veel kleinere kernen en sommige grotere dorpen kennen inmiddels zo’n dorpsbelangenorganisatie (dbo). In de verbinding tussen gemeentehuis en inwoners, dus ook met de dbo’s, is een belangrijke rol weggelegd voor de…

  • Gepubliceerd op 27 juni 2017
 • Vrouwen in de politiek

  Een Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste en Tweede Kamer zouden een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Het aantal mannelijke- en vrouwelijke leden zou ongeveer gelijk moeten zijn. Helaas is dit niet zo. Ook in de Gemeenteraad van Bronckhorst hebben meer mannen dan vrouwen zitting. De vraag is waarom vrouwelijke raadsleden zo sterk in…

  • Gepubliceerd op 23 mei 2017
 • Vertrouwen

  Eind november 2016 sprak Jan Terlouw ons toe in De Wereld Draait Door. Twee zaken hielden hem bezig: door klimaatproblemen wordt de wereld verwoest en mensen vertrouwen elkaar niet meer. En juist dat gebrek aan vertrouwen is volgens Jan Terlouw de oorzaak dat duurzame oplossingen uitblijven. Niet de kosten, niet de techniek, maar gebrek aan…

  • Gepubliceerd op 17 januari 2017