Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

De D66 fractie bestaat uit de raadsleden, commissieleden en steunleden. De fractie vergadert twee keer per maand. Als regel op een maandag , ongeveer 10 dagen voor de commissievergaderingen en enkele dagen voor de raadsvergadering Zie Agenda voor plaats, datum en tijd van fractievergaderingen. De agenda en de stukken voor de raadsvergadering staan op de website van de gemeente Bronckhorst

Wilt u zo vriendelijk zijn contact op te nemen met de fractievoorzitter (j.engels@bronckhorst.nl)  als u iets met de fractie wilt bespreken? Voor vergaderingen in het gemeentehuis moeten we op de hoogte zijn van uw komst in verband met de toegang. De fractie vergadert één maal per maand afwisselend in de kernen, de andere keer in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Raadsleden

Jan Engels, fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

Willeke Reesink

 

 

 

 

 

 

Commissieleden

Joke Knake

 

 

 

 

 

 

 

Hilda Nijman

 

 

 

 

 

 

Steunleden

Anneke Hacquebard

Martin Fröberg

Laatst gewijzigd op 15 januari 2021