Steun ons en help Nederland vooruit

Joke Knake

Steunfractie

Geboren in de Achterhoek, opgegroeid in een agrarisch milieu. Na mijn middelbare school heb ik gestudeerd in Deventer en Utrecht. In mijn schooltijd ben ik lid geweest van diverse sportverenigingen, ook heb ik deelgenomen aan het verenigingsleven.
Midden jaren zeventig heb ik het westen verlaten en ben teruggekeerd naar de Achterhoek. Mijn hobby’s zijn de natuur in zijn algemeenheid, creatief zijn met naald en draad en archeologische activiteiten.
Daar ik nu met pensioen ben heb ik tijd om mijn in te zetten voor gemeente belangen.
Voor mijn pensionering ben ik werkzaam geweest in het onderwijs als docente biologie en in het bedrijfsleven, als leidinggevende, zowel direct als indirect voor mensen met een (grote) maatschappelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Mijn bezigheden hier lagen zowel op financieel als economisch terrein.
Mijn ambities zijn om mij meer voor mens en maatschappij te kunnen inzetten. Graag zou ik samen aan de mensen uit mijn omgeving aandacht willen geven aan een beter leefbaar dorps- en plattelandsleven waarbij de natuur niet vergeten mag worden.