Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Engels

Fractievoorzitter

Jan Engels woont sinds 2003 in Wichmond.
Ik ben in 1996 lid geworden van D66 in Breda, waar ik ervaring op heb gedaan met commissie- en raadswerk. Ook in Bronckhorst ben ik commissielid geweest, in de eerste periode na de herindeling.

De maatschappij is aan het kantelen: waar de overheid jarenlang taken en activiteiten naar zich toe heeft getrokken die burgers prima zelf uit kunnen voeren, is nu de omgekeerde beweging ingezet. Dat is wat mij betreft een hele gezonde ontwikkeling: ik ben wars van betutteling. Burgers zijn mondig en kunnen heel veel zelf. Uiteraard dienen we solidair te zijn naar de groep die (tijdelijk) niet voor zichzelf kan zorgen.

In de collegeperiode 2014 – 2018 vond ik het belangrijk om te zorgen dat de gemeente transparanter wordt, en beter benaderbaar. Dat wil zeggen dat ik vind dat burgers moeten kunnen zien waar de gemeente haar geld aan besteedt, en wat de voortgang is van projecten.
Juist omdat er weer meer verwacht wordt van burgers, is het belangrijk dat de gemeente, en dus ook een wethouder, goed toegankelijk zijn. We moeten er zelf op uit gaan, initiatief nemen om burgers (bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties) op te zoeken. Mijn rol daarin was om  tussen deze partijen verbindingen te helpen ontstaan, om als maatschappij vooruit te komen!

Sinds de verkiezingen van maart 2018 ben ik lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van D66

Meer van Jan Engels