Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 januari 2021

Woningbouw Hoog-Keppel

In de commissievergadering van donderdag 14 januari 2021 zijn de plannen besproken van de gemeente voor woningbouw in Hoog-Keppel op de plaats van de voormalige school De Bongerd en de voormalige Gemeentewerf. Er was een inspreker namens de inwoners. D66 heeft een groot aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juni 2020

“Weer gedoe” rond ‘De Boldiek’ in Halle?

Als je als Nederlander iets wil veranderen aan bijvoorbeeld je huis, dan heb je daar in de regel een vergunning voor nodig. Maar niet iedereen vraagt vooraf toestemming. Met regelmaat komt het voor dat er eerst iets gebouwd wordt, en dat er pas daarna om goedkeuring wordt gevraagd. D66 Bronckhorst vindt het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 mei 2020

Nulmeting inclusiebeleid

Het VN-Verdrag Handicap is in Nederland van kracht sinds juli 2016. Dit verdrag gaat over  de rechten van mensen met een beperking. Het gaat over de inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen. Elke gemeente is verplicht om binnen bestaand en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 april 2020

Bericht van het afdelingsbestuur in coronatijd

We leven in een bijzondere tijd. We doen ons best om zelf gezond te blijven en anderen gezond te houden. Daar moet je dingen voor doen en dingen voor laten. Binnen blijven, anderhalve meter afstand en misschien een telefoonapp. De overheid heeft op dit moment veel invloed op ons leven. Gelukkig is…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 maart 2020 zaterdag 15 februari 2020 zaterdag 7 maart 2020

Moties februari 2020 afvalstoffenheffing

In de raadsvergadering van 20 februari 2020 werden de volgende moties met algemene stemmen aangenomen: 20200220 12-2 Motie D66 CDA VVD GBB GL CU-SGP PvdA Feitenonderzoek afvalstoffenheffing 20200220 12-3 Motie PvdA CDA GBB D66 CU-SGP GL VVD Serviceniveau afvalstoffenheffing 2020 20200220 12-4 Motie CDA D66 CU-SGP

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 juli 2019

Kaders stellen, dat doet de raad, juli 2019

D66 heeft in de raadsvergadering van 18 juli 2019 tegengestemd bij twee voorstellen. De reden is het negeren van de kaderstellende rol van de raad. De inhoud van de dossiers was geen probleem. Sociaal Domein Het beleidsstuk Sociaal Domein was onvoldoende uitgewerkt om als raad onze…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 april 2019

Moties en amendementen maart 2019

In de raadsvergadering van 28 maart 2019 werden onder andere de volgende moties en amendementen aangenomen: 20190328-6A-1-Motie-D66-ondersteuning-locale-energiecooperaties 20190328-6A-2-Motie-D66-Routekaart-Energieneutraal-Bronckhorst-2030 20190328-6C-1-Motie-aanjaagfonds-duurzame-energie 20190328-6B-1-Amendement-Koersdocument-Duurzame-energie

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 december 2018

Met algemene stemmen aangenomen

Twee moties zijn in de raadsvergadering van 13 december 2018 met algemene stemmen aangenomen: Uitgangspunten beleid m.b.t. sociaal domein: 20181213 7-2 Motie D66 PvdA CDA Uitgangspunten sociaal domein VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking (VN-verdrag Handicap): 20181213 7-1 Motie D66

Bekijk nieuwsbericht