Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 juli 2019

Kaders stellen, dat doet de raad, juli 2019

D66 heeft in de raadsvergadering van 18 juli 2019 tegengestemd bij twee voorstellen.

De reden is het negeren van de kaderstellende rol van de raad. De inhoud van de dossiers was geen probleem.

  • Sociaal Domein
    Het beleidsstuk Sociaal Domein was onvoldoende uitgewerkt om als raad onze kaderstellende rol te kunnen uitvoeren. De rekenkamer heeft daar ook op gewezen met een concreet verbetervoorstel. Wij wilden dat graag eerst uitgewerkt zien. De uitwerking richting uitvoeringsprogramma’s en begroting hoeft daarbij geen vertraging op te lopen.
  • Woonvisie
    Bij de woonvisie ontbreken prioriteiten. Het college geeft aan prioriteiten te gaan stellen middels een “afwegingskader”.
    Dit kader stelt het college echter zelf vast. Daarmee gaat het college volledig voorbij aan de kaderstellende rol van de raad.
    Dat is de reden dat CDA en PvdA eveneens tegen hebben gestemd.