Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 april 2018

Motie communicatie leningen

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van Bronckhorst goed gewezen worden op de mogelijkheden ter ondersteuning die de gemeente biedt bij het aanschaffen of verbuwen van een woning. Daartoe heeft D66 het College middels een motie opgeroepen de communicatie hieromtrent te verbeteren :

 

 

Overwegende dat:

          Er sprake is van een kwalitatieve mismatch op de woningmarkt (zie: Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheids Onderzoek)

          Door de bevolkingsprognoses deze mismatch slechts voor een beperkt deel is op te vangen middels nieuwbouw

          Dat daarmee de oplossing vooral in aanpassing van de bestaande woningvoorraad moet worden gezocht

          Reguliere hypotheken gemaximeerd zijn tot 100% van de aanschafwaarde

          Voor veel inwoners geldt dat zij de financiële middelen (voldoende spaargeld) ontberen om zelf aanpassingen aan een woning te kunnen bekostigen

          De gemeente onderkent dat dit het geval is en daarom naar aanvullende instrumenten heeft gezocht

          De gemeente inmiddels een aantal instrumenten beschikbaar heeft die in combinatie kunnen worden ingezet:

o   De duurzaamheidslening

o   De blijverslening

o   De kluswoninglening

          Het succes van deze instrumenten staat of valt met de bekendheid van voornoemde instrumenten en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet

          De ervaring leert dat communicatie langs de gebruikelijke kanalen (website, gemeentepagina) niet volstaat om gemeentelijke informatie bij de doelgroep te krijgen

 

Draagt het college op:

          Om een aanvullend communicatieplan op te stellen zodat bovengenoemde instrumenten daadwerkelijk kans van slagen hebben

          Bij dit plan in ieder geval makelaars en hypotheekverstrekkers te betrekken aangezien zij in direct contact staan met de doelgroep op het moment dat het relevant is

          Dit plan nog voor het zomerreces van 2018 in werking te stellen en aan de raad te doen toekomen