Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 februari 2018

Duurzaam hergebruik van afgekoppeld regenwater

De raad heeft op 25 januari besloten om inwoners met subsidie te stimuleren de afvoer van regenwater af te koppelen van de riolering. Dit is nodig om wateroverlast op straat door overstroming van het riool te vookomen. Door het veranderende klimaat wordt verwacht dat dit vaker gaat gebeuren.
De fractie van D66 heeft via een amendement het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe afgekoppeld regenwater opnieuw gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor de tuin, voor het doorspoelen van de wc of voor de was.