Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 juli 2017

Jan Engels lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Op de algemene afdelingsvergadering van D66-Bronckhorst werd met algemene stemmen Jan Engels verkozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Jan is al drie jaar wethouder namens D66 in de gemeente Bronckhorst met sport, cultuur, onderwijs, economische zaken, recreatie, toerisme, plattelandsontwikkeling, milieu, duurzaamheid en kernenbeleid in zijn niet-geringe portefeuille. Zijn bestuursstijl wordt het kortst samengevat door het motto NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. “Inwoners moeten zich gehoord en gezien voelen in het contact met de gemeente, dat is wat voor mij ‘luisteren naar inwoners’ betekent.”

Als sociaal-liberaal in hart en nieren en als geboren Achterhoeker wil hij zich ook in de volgende vierjarige periode blijven inzetten voor de gemeente waar hij alweer veertien jaar met zoveel plezier woont. Speciaal duurzaamheid en open democratie hebben zijn volle aandacht. De grote omslag naar groene energie moet nog komen en zal veel creativiteit en deskundigheid vergen. En dan geen maatregelen ‘top down’ maar ‘bottom up’ moeten die omslag kenmerken, om die open democratie te borgen. Jan Engels: “Het combineren van ‘uitgaan van de eigen kracht van mensen’ met ‘radicale kansengelijkheid’ is in de praktijk niet eenvoudig. Niet elke inwoner heeft dezelfde mogelijkheden om te participeren in onze maatschappij, kan zijn of haar stem even goed laten horen. Het is aan de gemeente om ook minder mondige inwoners in de positie te brengen dat hun belangen in beeld zijn, en meegewogen worden. Democratie is er immers niet om uitsluitend de wil van de meerderheid uit te voeren, maar juist om de belangen van minderheden te waarborgen.”